УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА

Учебни програми по класове

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

График на консултациите на учителите.

График на консултациите на учителите – тук

Списък на учебниците, по които ще се води учебният процес в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ през настоящата учебна година

Списък с учебници ООП – тук