Тук ще откриете необходимата информация, касаеща учебното разписание по паралелки, училищните учебни планове на класовете, текуща училищна информация, свързана с разпространението на COVID 19 в училището, протичането на учебния процес и много други…

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

График на консултациите на учителите.

График на консултациите на учителите – тук

Списък на учебниците, по които ще се води учебният процес в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ през настоящата учебна година

Списък с учебници ООП – тук

УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

Поправителни изпити – 2022 г.

Учебно разписание 2021/2022 г.

Седмично разписание – II срок

Учебни планове – по класове.

                                                                      УУП-8а клас-ВТ                                                         УУП-8б клас

                                                                      УУП-9а клас-ВТ                                                         УУП-9б клас-К                                     УУП-9б клас-ХВП

                                                                      УУП-10а клас-ВТ                                                      УУП-10б клас – К

                                                                      УУП – 11а клас ВТ                                                     УУП-11б клас-Кт

                                                                      УУП-12а клас-ВТ                                                      УУП-12а клас-К                                    УУП-12б клас-ХВП