Съгласно  ЗПУО и ЗПОО в ПГВМСС вторият задължителен ДЗИ ще бъде Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация/ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ. ЗА УЧЕНИЦИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ-ПИСМЕНА РАБОТА (ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА)

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2022 – 2023 година – ТУК:

ДЗИ и ЗДИППК-ДАТИ