ПРИЕМ
2022-2023 учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ VII или X КЛАС: УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, От 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. (вкл.) класираните на втори етап следва да се запишат в училището с оригиналните документи. Всеки ученик може да види резултатите си в личния си профил в ЕИСП (Единна информационна система за изпити и прием) с входящия си номер и кода от бележката. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 25.07.2022 г. Пожелаваме успех!

Професия ветеринарен техник

ПРОФЕСИЯ:

 ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ:

ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

без интензивно и без разширено изучаване на английски език

СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО:   5 ГОДИНИ

 БАЛООБРАЗУВАНЕ:

(2хНВО БЕЛ + 2хНВО МАТ) + (БЗО + ХООС)

Описание на професията

Ветеринарният техник може да работи във ферми, където полага грижи за лечение и профилактика на различни видове животни, във ветеринарни клиники, амбулатории, лаборатории. Друга възможност е да работи във вивариуми, в лаборатории, обслужващи изследователските институти, университети, болници и други организации. Ветеринарните техници могат да се грижат за животните в зоологическите градини, както и за дивеча в резерватите или местата на тяхното естествено обитаване.

Основните трудови дейности на ветеринарния техник са свързани с:

  • Извършване на манипулации, предписани от ветеринарния лекар, под чийто контрол работи;
  • Вземане на проби за лабораторно изследване;
  • Извършване на нормално и ортопедично подковаване;
  • Полагане на грижи за естетичния вид на животните;
  • Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезодорация на животновъдни обекти и обекти за преработка на месо и мляко и девастация на пасища – след завършен специализиран курс;
  • Първични и вторични прегледи на животните под контрола на ветеринарния лекар, без поставяне на окончателна диагноза;
  • Изкуствено осеменяване на селскостопански и домашни животни;
  • Дейности по селекция и репродукция в областта на изкуственото осеменяване по указание на контролните органи;
  • Фиксиране на животни и прилагане на ветеринарно – медицински препарати (подкожно, мускулно и венозно инжектиране на (ВМП);
  • Определяне на необходимите терапевтични методи при отделните болести, тяхното правилно използване за поставяне на точна диагноза и лечение.

Възможности за продължаване на професионалното обучение Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Ветеринарен техник”, могат да продължат обучението си за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Фермер”, специалност „Управление на растениевъдни и животновъдни ферми”, като част от професионалната подготовка се зачита.