График за поправителна сесия на ученици дневна форма на обучение – сесия септември 2019/2020 уч. година

popr.dn.09.20