ВАЖНО!!!
График на поправителни изпити дневна форма на обучение, сесия септември 2019/2020 уч. година.
ВАЖНО!!!
Приети ученици на втори етап на класиране след 7 клас за учебната 2020/2021 година в ПГВМСС „Св. Г. Победоносец“ гр. Костинброд
Специалност „Ветеринарен техник“:
1.РОЙ ПЕТРОВ
2.ДМИТРИЙ НЕЧЕПУРЕНКО
3.ЕДИ АЛЕКСИЕВ
4.БОЖИДАР СЛАВЧОВ
5.ПРЕСЛАВА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
Специалност „Кетъринг“:
1. Никола Милушев
Специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“ :
1.Денислав Димитров

До 22.07.2020 г./вкл./ е срока за записване  на приетите ученици след втори етап на класиране.

тел. за връзка 0898584855 – Светослав Иванов /директор ПГВМСС/
ВАЖНО!!! Учениците подават заявления за участие в трети етап на класиране в периода от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.

.

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ , гр. Костинброд oбявява прием след 7 клас за учебната 2020/2021 година

ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
…………………………
ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
…………………………………
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА БУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

https://pgvmss.com/priem-2020-2021g/