УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

– без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
със съдействие на (т. нар. училище-гнездо), ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Костинброд 

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщам внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ , гр. Костинброд oбявява прием след 7 клас за учебната 2020/2021 година

ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
…………………………
ПРОФЕСИЯ: РЕСТОРАНТЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ: КЕТЪРИНГ
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ
…………………………………
ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХВП
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки
с разширено изучаване на английски език
СРОК НА БУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

https://pgvmss.com/priem-2020-2021g/