Тук ще откриете необходимата информация, касаеща учебното разписание по паралелки, училищните учебни планове на класовете, текуща училищна информация, свързана с разпространението на COVID 19 в училището, протичането на учебния процес и много други…

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – СЕСИЯ ЮЛИ 2020/2021 г.

Заповед поправителни

Учебно разписание II срок

Учебно разписание

Учебни учебни планове – по класове.

УУП-8аклас-ВТ

УУП-8бклас-К

УУП-8бклас-ХВП

УУП-9аклас-ВТ

УУП-9бклас – К

УУП-10бклас-КиХВП 

УУП-10аклас-ВТ

УУП-11бклас-ХВП

УУП-11аклас-ВТиК

УУП-12аклас-ВТ

УУП-12бклас-К