Ученици от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“-гр. Костинброд, с ръководител г-н Иван Бутрачков, представиха своя труд по повод Освобождението на България и честването на 150 г. от учредяването на българската екзархия. Изборът на темата е направен, за да запознае бъдещето поколение с важността на тези събития и примера, който можем да почерпим, а именно ОБЕДИНЕНИЕ, с цел осъществяване на един общ идеал-Свобода духовна и свобода народна !!!