За предстоящата учебна година училището обявява 1 (една) паралелка в специалността „Ветеринарен техник“ (26 места).

Начинът за балообразуване в специалността е следният:

(2х НВО БЕЛ + 2х НВО МАТ) + (оценката по Биология и ЗО (БЗО) + Химия и ООС) (ХООС)

Скалата за точки, съгласно оценките по БЗО и ХООС от свидетелствата за основно образование е следната:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

ПРИМЕР: НВО по БЕЛ – 65 т., НВО по Математика – 55 т., оценка от свидетелство по БЗО – 6, оценка от свидетелство по ХООС – 5 :
(2х65 + 2х55) + (100 +78) = 240+178 = 418

Максимален бал – 500 т.