На 26.09.2019 г в ПГВМСС “ Св.Г. Победоносец“ от 18:00 ч. ще се проведе
родитело-учителска среща. Присъствието е задължително.