На 13.12.2018 заповядайте в
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
“СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”
гр. Костинброд
на Ден на ветеринарния специалист, в който учениците от гимназията ще представят своята професия и домашни любимци.
Събитието ще се проведе в сградата на ПГВМСС от 12:30 ч.!
Ще имате възможността да разгледате и кабинетите на различните специалности и процеса на работа на учениците