Преустановяват се учебните занятия на територията на Софийска област от 22.01.2019 г. до 27.01.2019 г.
РЗИ-Софийска област препоръчва на населението:

Да ограничава социалните контакти с болни с респираторни симптоми, това особено е важно за болни с хронични заболявания, бременни жени и деца.
Болните да си остават по домовете.
Болните да не ходят на работа, на училище, на детска градина или други обществени места.
При симптоми на Грип да се търси незабавно личния лекар.
Да не се провежда самолечение.