ПРИЕМ
2020-2021 учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

Прием за учебната 2018 / 2019 година

КОНТАКТИ:

гр. Костинброд
ул.“Хр. Смирненски“22
телефон:
0721/66 464

0721/66 177