ПРИЕМ
2021-2022 учебна година
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:
1. Прием на документи за кандидатстване след 7 клас: от 5 до 7 юли 2021 г.
2. Записване на първи етап от класирането: от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г.
3. Записване на втори етап от класиране – 22.07.2021 г.
4. Записване на приетите ученици след трети етап на класиране – 30.07.2021 г.

Прием 2021_2022

Прием за учебната 2018 / 2019 година

КОНТАКТИ:

гр. Костинброд
ул.“Хр. Смирненски“22
телефон:
0721/66 464

0721/66 177