ВАЖНО!!!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Нареждането на МОН и МЗ относно възстановяването на присъственото обучение в училищата, считано от 31 май 2021г. 
– Заповед РД-01-355/18.05.2021 – https://pgvmss.com/wp-content/uploads/2021/06/Заповед.pdf 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Нареждането на МОН и МЗ за прекарването до определено време на учениците пред екранните устройства се запазва и в този порядък се определят учебните часове по 35 мин. (междучасия по 10 минути, БЕЗ ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ!)

 

1 ч. – 8:00-8:35 ч.
2 ч. – 8:45-9:20 ч.
3 ч. – 9:30-10:05 ч.
4. ч. – 10:15-10:50 ч.
5 ч. – 11:00-11:35 ч.
6 ч. – 11:45-12:20 ч.
7 ч. – 12:30-13:05 ч.
8 ч. – 13:15-13:50 ч.
Часовите интервали остават с гъвкавост, предвид ситуацията и условията на повечето ученици (липса на устройства, затруднена интернет свързаност).
Всеки колега е длъжен и ще съдейства до колкото му позволяват възможностите на всеки един ученик за това да бъде в класната стая и да се обучава.
Бъдете здрави!
………………………………………………………………………..

Съгласно последните нормативни изменения от МОН, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ въвежда „Обучение от разстояние в електронна среда“ (ОРЕС).

Поради здравословни причини 1 (един) ученик от училището се обучава в тази среда.

На основание чл. 40б (1) от Наредба 10 на МОН (изм. и доп. в ДВ от 02.10.2020), обучението на ученика се провежда, както следва:

 1. Дистанционни учебни часове;
 2. Самоподготовка;
 3. Текуща обратна връзка между ученик и учители за резултатите от обучението;
 4. Изпитване.
  Съгласно нормативната база ученикът ще се обучава НЕСИНХРОННО, като всички учители, които преподават ще участват в обучението през платформата Google classroom (Gsuite), която е официална за училището. Учебните материали ще бъдат качвани във виртуалните класни стаи за всеки уч. предмет и проверявани.
  Въпроси от ученика към учители ще могат да се задават по всяко време, а обратната връзка ще се осъществява в платформата за видеовръзка Google Meet.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  От началото на учебната 2020-2021 година в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ се въвежда Електронен дневник, който отменя хартиения вариант!Всички родители и ученици, които за първи път „влизат“ в училище имат възможност да се регистрират в Електронния дневник на Гимназията чрез уникалния код за регистрация, който ще получат от класния ръководител на съответния клас. Линк към електронен дневник https://login.adminplus.bg/
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Присъединяване към клас за ученици: https://docs.google.com/document/d/13pLrmgy17KiBPJVFyGtxfzpoCcVbEKbIoG2DrEvIh4U/edit?usp=sharing