ВАЖНО!!!

Съгласно Зап. № РД 09-3340/19.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ – гр. Костинброд, преминава в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда).
Преминаването се налага поради повишаваща заболяваемост на ученици (вкл. и карантинирани), както и огромен процент отсъстващи учители.

Обучението в електронна среда ще бъде до 30.11.2020 г. (вкл.)

……………………………………………………………………………………………………………………….

Нареждането на МОН и МЗ за прекарването до определено време на учениците пред екранните устройства се запазва и в този порядък се определят учебните часове по 35 мин. (междучасия по 10 и 15 мин.):
1 ч. – 8:00-8:35 ч.
2 ч. – 8:45-9:20 ч.
3 ч. – 9:30-10:05 ч.
4. ч. – 10:20-10:55 ч.
5 ч. – 11:05-11:40 ч.
6 ч. – 11:50-12:25 ч.
7 ч. – 12:35-13:10 ч.
8 ч. – 13:20-13:55 ч.
Часовите интервали остават с гъвкавост, предвид ситуацията и условията на повечето ученици (липса на устройства, затруднена интернет свързаност).
Всеки колега е длъжен и ще съдейства до колкото му позволяват възможностите на всеки един ученик за това да бъде в класната стая и да се обучава.
Бъдете здрави!
………………………………………………………………………..
ВАЖНО!!!
Съгласно заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, ПГВМСС „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ГР. КОСТИНБРОД ИНФОРМИРА ВСИЧКИ СВОИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ПАРТНЬОРИ,ЧЕ ОТ 29.10.2020 (четвъртък) УЧИЛИЩЕТО ВЛИЗА В Т.НАР.
ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ.
ЦЯЛАТА ПРОГРАМА И УТОЧНЕНИЯ ЩЕ СЕ КАЧВАТ В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО – СЕКЦИЯ „Е-ОБУЧЕНИЕ“ И ТУК.
ОБУЧЕНИЕТО ОСТАВА В Google classroom, КОЯТО ПЛАТФОРМА Е ОФИЦИАЛНА ЗА ЕЛ.ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.
ВСИЧКИ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПО-ЛЕСНОТО И НОРМАЛНО ПРОТИЧАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ДО КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ЗА ПРАКТИЧЕСКАТА ИМ ПОДГОТОВКА.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
ОТ РЪКОВОДСТВОТО
………………………………………………………………..

Съгласно последните нормативни изменения от МОН, ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ въвежда „Обучение от разстояние в електронна среда“ (ОРЕС).

Поради здравословни причини 1 (един) ученик от училището се обучава в тази среда.

На основание чл. 40б (1) от Наредба 10 на МОН (изм. и доп. в ДВ от 02.10.2020), обучението на ученика се провежда, както следва:

 1. Дистанционни учебни часове;
 2. Самоподготовка;
 3. Текуща обратна връзка между ученик и учители за резултатите от обучението;
 4. Изпитване.
  Съгласно нормативната база ученикът ще се обучава НЕСИНХРОННО, като всички учители, които преподават ще участват в обучението през платформата Google classroom (Gsuite), която е официална за училището. Учебните материали ще бъдат качвани във виртуалните класни стаи за всеки уч. предмет и проверявани.
  Въпроси от ученика към учители ще могат да се задават по всяко време, а обратната връзка ще се осъществява в платформата за видеовръзка Google Meet.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  От началото на учебната 2020-2021 година в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ се въвежда Електронен дневник, който отменя хартиения вариант!Всички родители и ученици, които за първи път „влизат“ в училище имат възможност да се регистрират в Електронния дневник на Гимназията чрез уникалния код за регистрация, който ще получат от класния ръководител на съответния клас.Линк към Електронен дневникhttps://login.adminplus.bg/

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Присъединяване към клас за ученици: https://docs.google.com/document/d/13pLrmgy17KiBPJVFyGtxfzpoCcVbEKbIoG2DrEvIh4U/edit?usp=sharing

Учебният ден ще бъде от 08:00 до 14:300 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде в Google класната стая и да следи получените задания, да спазва поставените срокове.

Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка.

В този интервал от време при дистанционно обучения  личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза. Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.

……………………………………………………………….