Уважаеми родители и ученици,

От 17 март сме в дистанционен формат на обучение с учениците от ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“. Основно обучението ще бъде в безплатната платформа на Google. Учениците имат e-mail и парола (ще им бъдат препратени  в понеделник, чрез класните им ръководители) . Моля ви, за следното съдействие :

На посочените линкове можете да намерите информация за:

– Присъединяване към клас за ученици: https://docs.google.com/document/d/13pLrmgy17KiBPJVFyGtxfzpoCcVbEKbIoG2DrEvIh4U/edit?usp=sharing

Учебният ден ще бъде от 08:00 до 14:300 ч. при спазване на седмичното разписание за деня.

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде в Google класната стая и да следи получените задания, да спазва поставените срокове.

Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка.

В този интервал от време при дистанционно обучения  личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза. Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.

……………………………………………………………….

От началото на учебната 2018-2019 година  в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ се въвежда Електронен дневник, който не отменя хартиения вариант.

Всички родители и ученици имат възможност да се регистрират в Електронния дневник на Гимназията чрез уникалния код за регистрация, който ще получат от класния ръководител на съответния клас.

Линк към Електронен дневник

https://login.adminplus.bg/