site-logosite-logo

 

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2019 / 2020 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО

„СВ. Г. ПОБЕДОНОСЕЦ“ гр. КОСТИНБРОД

1 10 клас НВО по БЕЛ Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас
2 Английски език Чужд език-Английски език Допълнителни обучения 1 – 10 клас
3 Гражданско образование Гражданско образование Занимания по интереси
4 ДЗИ по БЕЛ 12 клас Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап
5 Информационни тенхологии Информационни технологии Допълнителни обучения 1 – 10 клас
6 История и философия История и цивилизация Допълнителни обучения във втори гимназиален етап
7 Кулинарни пътешествия Кетъринг Занимания по интереси
8 Народни танци Изкуства и култура Занимания по интереси
9 НВО по БЕЛ – 10 клас Български език и литература Допълнителни обучения 1 – 10 клас
10 Подготовка за матура по БЕЛ Български език и литература Допълнителни обучения във втори гимназиален етап
11 Подготовка за матура по БЗО Биология и здравно образование Допълнителни обучения във втори гимназиален етап
12 Проследяване на дивеч Ветеринарна медицина Занимания по интереси
13 Регионални кухни Готварство Занимания по интереси
14 Физика и астрономия Физика и астрономия Допълнителни обучения 1 – 10 клас
15 Фризьорство Хигиена на животните Занимания по интереси