Във връзка със Заповед на Директора на ПГВМСС, относно организацията на обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2022/2023 година, уведомяваме всички заинтересовани, че:
1.Изпитна сесия – съгласно заповедта
Ръководството на ПГВМСС ви моли да спазвате установените срокове, съгласно графика на заповедта!