Във връзка със Заповед на Директора на ПГВМСС с № 640/14.09.2020 г., относно организацията на обучението на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година, уведомяваме всички заинтересовани, че:
1. Времето за консултации по предмети е от 27.01. до 09.02.2021 г.;
2. Изпитна сесия – от 10.02. до 10.03.2021 година.
Ръководството на ПГВМСС ви моли да спазвате установените срокове!

График за изпити СФО,първа изпитна сесия-Ноември-Декември 2020 г.

Изпитите са ТЕОРЕТИЧНА подготовка, с начален час 14:00 ч.

Учениците ще бъдат допускани в училищната сграда под строг контрол за спазване на противоепидемичните мерки на МЗ, МОН и ПГВМСС „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ГР. КОСТИНБРОД!