Светослав Иванов Директор и учител по Български език и литература;

Даниела Петрова – Заместник-директор Учебна дейност и училищен психолог;

Илия Ангелов – Заместник-директор Учебно-производствена дейност и учител по професионална подготовка /Кетъринг/

Соня Кънова – учител по Български език и литература;

Антанида Иванова- учител по Български език и литература;

Явор Петров – учител по Английски и Руски език;

Васил Бъчваров – учител по Английски език;

Ирена Драганова – учител по Английски език;

Иван Бутрачков – учител по История и цивилизация;

Офелия Балабанова – учител по Биология и ЗО и Химия и ООС;

Росица Георгиева-учител по Математика;

Мария Григорова-учител по Физика и Математика;

Илияна Владимирова – учител по Физическо възпитание и спорт;

Д-р Соня Комаревска – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Симеон Симеонов – учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Никола Методиев- учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Д-р Илиян Георгиев-учител по Професионална подготовка /Ветеринарна медицина/;

Гергана Павлова – учител по Професионална подготовка /Икономика/ и ИТ;

Габриела Дончева – учител по Предприемачество, Гл. счетоводител;

Ирена Георгиева – учител по География и икономика, Философия;

Даниела Георгина- учител по Професионална подготовка /Кетъринг/;

Благовест Христов – учител по Професионална подготовка /Кетъринг/;

Иван Македонски – учител по Професионална подготовка /Кетъринг и ХВП/;

инж. Даринка Гатева – Възпитател;

Виолета Тодорова – Възпитател;

Надя Соколова – Възпитател;