УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ НА САЙТА!

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ КЪМ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ СА ЗАСЕЧЕНИ ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА КИБЕРТОРМОЗ. НЕ ПРИЕМАЙТЕ НИКАКВИ ПОКАНИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ (FACEBOOK, INSTAGRAM И ДР.) ОТ УЧИТЕЛИ.

ОФИЦИАЛНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ, МРЕЖАТА НА МОН – ПРОФИЛИТЕ В @EDU.MON.BG, КАКТО И ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ!

РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ Е ИНФОРМИРАЛО ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВАТА – СТРУКТУРИТЕ НА МВР И ДАНС.

Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина и Селско Стопанство ”Св. Георги Победоносец”